Jak nasz mózg odczytuje słowa?

Jak nasz mózg odczytuje słowa?

Rozpowszechnienie takiej formy komunikacji, jaką jest czytanie, odbyło się stosunkowo niedawno, w porównaniu do funkcjonującej od około 60 tys. lat mowy Wynalezienie pisma nastąpiło w IV tysiącleciu p.n.e. dzięki zamieszkującego Mezopotamię ludowi Sumerów. Zdolność...