Życie nie tak słodkie — o zmaganiach osób chorych na cukrzycę

Cukrzyca – choroba, która nie tylko wpływa na ciało, ale także na umysł i serce.

To codzienne  wyzwanie, któremu niektórzy z nas muszą stawiać czoła z odwagą i determinacją. Zazwyczaj  cukrzycę poznajemy głównie od strony medycznej, skupiając się na profilaktyce i konieczności  rutynowych badań. W efekcie wyobrażenie życia osoby chorej często sprowadzamy do regularnego  monitorowania poziomu cukru we krwi i licznych wyrzeczeń. Dziś spojrzymy na ten temat z nieco  innej perspektywy. Przyjrzymy się wyzwaniom, możliwościom i innym aspektom, które dowodzą,  że cukrzyca nie jest i nigdy nie będzie czymś, co definiuje nas jako ludzi. 

Czy wiedzieliście, że 27 czerwca obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Cukrzycą? O cukrzycy  słyszał pewnie każdy z nas i zna podstawowe, mniej lub bardziej szczegółowe informacje na jej  temat. Cukrzyca nie jest pojedynczą jednostką chorobową, a zespołem dysfunkcji metabolicznych,  a jej rodzajów i przyczyn jest wiele. Czasami z powodu niewłaściwego przekazywania informacji,  cukrzyca przedstawiana jest w sposób uproszczony, a różnice między poszczególnymi postaciami  mogą być lekceważone. To prowadzi do jaskrawych uogólnień, które nie oddają pełnej złożoności  tej choroby i przyczyniają się do powstawania krzywdzących stereotypów, z którymi cukrzycy  borykają się na co dzień.

Najczęstsze stereotypy – zmień swoje spojrzenie:

✗ Wina po stronie cukrzyka i jego stylu życia – możemy spotkać się z przekonaniem, że  cukrzyca wynika wyłącznie z niezdrowego stylu życia, jest konsekwencją nadwagi lub złych nawyków żywieniowych. Jest to mylny pogląd, ponieważ cukrzyca może mieć różne  przyczyny. Jej rozwój zależy od wielu czynników, zarówno genetycznych, jak i  środowiskowych, a winienie każdej osoby z cukrzycą za jej stan zdrowia jest  niesprawiedliwe. 

✗ Cukrzyca = brak samokontroli — osoby z cukrzycą mogą być niesłusznie postrzegane jako  osoby o słabej samokontroli, które nie potrafią kontrolować swojego apetytu, nawyków lub  nie przestrzegają zdrowej diety. Nie jest to słuszne. Co więcej, niekiedy sprawa wygląda  diametralnie inaczej ponieważ zarządzanie cukrzycą wymaga ścisłej samodyscypliny i  świadomości dotyczącej odżywiania. Cukrzycy nierzadko mają większą świadomość  żywieniową niż niejeden zdrowy entuzjasta sportu. 

✗ Typ 2 cukrzycy dotyczy starszych ludzi — choć rzeczywiście cukrzyca typu 2 jest częściej  diagnozowana u osób starszych, może również wystąpić u młodszych osób, w tym u dzieci i młodzieży. Ten typ ma związek z różnymi czynnikami, w tym genetyką, wiekiem i  indywidualnymi predyspozycjami. Pogląd, że jest to choroba wyłącznie związana z  wiekiem, jest nieprawdziwy. 

✗ Cukrzyca to niebezpieczna i śmiertelna choroba — cukrzyca wymaga regularnej kontroli i  zarządzania, zgodne z zaleceniami medycznymi, to fakt. Osoby z cukrzycą mogą jednak  wciąż prowadzić pełne i satysfakcjonujące życie. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu  leczeniu, monitorowaniu poziomu cukru we krwi i prowadzeniu zdrowego stylu życia. 

 Edukacja na temat cukrzycy jest niezwykle istotna w obalaniu niepoprawnych założeń i  stereotypów z nią związanych. Poprzez dostarczanie rzetelnych informacji, możemy przyczynić się  do eliminacji błędnych założeń, przekonań i stereotypów, tworząc dzięki temu bardziej świadome i  wspierające środowisko. 

Stan nie tylko fizyczny

Cukrzyca to nie tylko kwestia kontrolowania poziomu cukru we krwi, stosowania insuliny i dbania  o dietę. To również ogromne wyzwanie emocjonalne. Codzienne życie cukrzyków wymaga  nieustannej uwagi, planowania i podejmowania decyzji, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie i samopoczucie. W rezultacie, osoby z cukrzycą często doświadczają stresu, niepokoju i frustracji  związanych z kontrolą swojego stanu zdrowia. Wpływ cukrzycy na zdrowie psychiczne to aspekt,  który często nie jest barany pod uwagę. Niektórzy ludzie mogą borykać się z lękiem związanym z  nieprzewidywalnymi skokami poziomu cukru, obawami o powikłania zdrowotne lub poczuciem  izolacji społecznej związanym z chorobą. Dodatkowo cukrzyca może wpływać na jakość życia,  relacje międzyludzkie i ogólne samopoczucie, gdyż często wymaga od chorego restrykcji  żywieniowych. Niekiedy może to prowadzić do uczucia wyobcowania społecznego podczas  spotkań z rodziną i przyjaciółmi lub podczas udziału w różnych uroczystościach. Wiele osób z  cukrzycą doświadcza także zmęczenia spowodowanego wahaniem poziomu cukru we krwi, co  wpływa na ich energię i codzienne funkcjonowanie. O uciążliwości tego stanu przekonać się mógł  każdy, kto doświadczył nagłego spadku poziomu cukru we krwi po spożyciu jedzenia o wysokim  indeksie glikemicznym. To nie tylko uczucie zmęczenia, ale często też bóle głowy, drżenie ciała,  problemy z prawidłowym widzeniem czy koncentracją. Dlatego rozważanie aspektów  psychologicznych i emocjonalnych cukrzycy jest tak ważne dla pełnego zrozumienia choroby i  zapewnienia odpowiedniego wsparcia. Promowanie otwartej rozmowy na temat tych wyzwań i  dostęp do pomocy psychologów w poradniach diabetologicznych mogą wspierać osoby z cukrzycą  w radzeniu sobie z lękiem, stresem i innymi emocjonalnymi trudnościami związanymi z chorobą. 

Ile ludzi, tyle perspektyw

Wiemy już, że cukrzyca może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci czy stanu materialnego.  Jest to choroba, która nie wybiera, a jej wpływ na życie jednostki może być znaczący. Warto więc  zauważyć, że różne grupy społeczne mogą doświadczać specyficznych wyzwań związanych z  cukrzycą. Spojrzenie na nią z wielu różnych perspektyw pomoże zrozumieć dodatkowe trudności i  obowiązki, o których mogliśmy nawet nie pomyśleć. 

Szczególnie obciążoną pod tym względem grupą są osoby starsze. Wraz z wiekiem często pojawiają się dodatkowe problemy zdrowotne, a zarządzanie cukrzycą może stać się bardziej skomplikowane. Ograniczenia ruchowe, przewlekłe choroby współistniejące oraz trudności w dostępie do  niezbędnych środków i informacji mogą wpływać na zdolność do kontrolowania poziomu cukru we krwi, przyjmowania leków i stosowania odpowiedniej diety. Warto zwrócić uwagę na potrzebę  wsparcia specjalistycznego dla osób starszych z cukrzycą oraz programów leczenia, które mogą  pomóc im w prowadzeniu jak najzdrowszego i satysfakcjonującego życia.

Kolejnym przykładem grupy, która zmaga się z wyzwaniami związanymi z cukrzycą są kobiety w  ciąży. Cukrzyca ciążowa może wpływać zarówno na zdrowie matki, jak i dziecka. Monitorowanie  poziomu cukru we krwi, dostosowywanie diety i leczenia, a także dbanie o zdrowie dziecka to tylko niektóre z wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć. Dla matki niekontrolowana cukrzyca ciążowa  może zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań, takich jak nadciśnienie tętnicze, zwiększone ryzyko  porodu przez cesarskie cięcie czy ryzyko infekcji układu moczowego. Dla dziecka natomiast  cukrzyca ciążowa może prowadzić do zwiększonego ryzyka komplikacji poporodowych, takich jak  problemy z oddychaniem, niski poziom glukozy we krwi, żółtaczka noworodkowa oraz większe  ryzyko wystąpienia otyłości i cukrzycy w późniejszym życiu.

Niezwykle ważną grupą są także dzieci z cukrzycą. Stanowią one grupę, która wymaga  szczególnego wsparcia, cierpliwości i troski. Szczególnym wyzwaniem dla rodziny staje się  dostosowywanie insuliny do zmieniających się potrzeb dziecka, monitorowanie poziomu cukru we  krwi oraz kontrola składu spożywanych produktów. Dzieci muszą nauczyć się samodzielnego  zarządzania swoją chorobą, co może być trudne, zwłaszcza w młodym wieku, gdy ryzyko 

wykluczenia społecznego z powodu rezygnacji z uczestniczenia w przyjęciu czy integracji na  mieście jest dość duże i stresujące. Ważne jest, aby w szkołach istniało odpowiednie wsparcie i  świadomość wśród nauczycieli oraz rówieśników. Dzieci z cukrzycą powinny być edukowane na  temat swojej choroby, umieć mierzyć poziom cukru we krwi, podawać sobie insulinę i podejmować odpowiednie decyzje dotyczące zdrowego stylu życia. Wspieranie ich w tym ma kluczowe  znaczenie w zapewnieniu pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zdrowym rozwoju.

Warto również wspomnieć o osobach o niższym statusie ekonomicznym, którym brak  odpowiednich zasobów finansowych może znacznie utrudniać dostęp do niezbędnej opieki  medycznej, leków, urządzeń pomiarowych glukozy i do zdrowej żywności. Osoby te często muszą  podejmować trudne decyzje dotyczące rozporządzania środkami finansowymi na różne potrzeby, co może prowadzić do niewystarczająco dobrej opieki nad cukrzycą. Mając na uwadze ich dobro i  zdrowie konieczne jest większe wsparcie dla programów społecznych, zmiany w systemach  ubezpieczeniowych oraz działań na rzecz dostępności niezbędnych leków.

Nowe technologie wychodzą naprzeciw

Technologia się rozwija — o tym na przestrzeni ostatnich miesięcy zdążył się przekonać chyba  każdy. Dynamiczny postęp obserwujemy w wielu dziedzinach, a pomoc w zarządzaniu cukrzycą nie jest tu wyjątkiem. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, osoby z cukrzycą mają teraz dostęp do  coraz bardziej zaawansowanych technologii, które pomagają im w lepszym monitorowaniu i  kontrolowaniu swojej choroby. 

Istnieje wiele aplikacji mobilnych i platform zdrowotnych, które pomagają osobom z cukrzycą w  zarządzaniu chorobą. Mogą one umożliwiać monitorowanie poziomu cukru we krwi, prowadzenie  dziennika diety, śledzenie aktywności fizycznej, przypominanie o zastrzykach insuliny oraz oferują  edukacyjne treści związane z profilaktyką cukrzycy. Mówiąc o technologii, nie można zapomnieć o  popularnej aktualnie sztucznej inteligencji. Wprowadzenie AI i uczenia maszynowego w opiece nad cukrzycą może przynieść liczne korzyści i bardziej rozpowszechnioną oraz spersonalizowaną  codzienną pomoc medyczną. Algorytmy oparte na sztucznej inteligencji mogą analizować dane  dotyczące poziomu cukru, aktywności fizycznej, diety i innych czynników, aby przewidywać trendy glukozy i udzielać zaleceń dotyczących dawkowania insuliny. Nieocenionym wsparciem są również CGM, czyli systemy monitorowania glukozy, które analizują jej poziom we krwi przez całą dobę.  CGM składają się z małego czujnika, który jest umieszczany pod skórą i bezprzewodowo  przekazuje informacje o poziomie glukozy do odbiornika lub smartfona. Mogą dostarczać niemal  natychmiast dane oraz ostrzeżenia w przypadku zbyt niskiego lub wysokiego poziomu cukru we  krwi. Ostatnim, ale nie mniej fascynującym rozwiązaniem jest sztuczna trzustka. To kompleks  zaawansowanych urządzeń medycznych, które łączą w sobie system CGM z pompą insulinową i  algorytmem sztucznej inteligencji. Sztuczna trzustka automatycznie monitoruje poziom glukozy i  dostarcza odpowiednią dawkę insuliny w zależności od potrzeb organizmu. Działa to jak zamknięta  pętla, w której urządzenie stale dostosowuje się do zmieniających się warunków i pomaga  utrzymywać stały poziom cukru we krwi.  

Ważne jest jednak podkreślenie, że choć te technologie mogą być pomocne i skuteczne w poprawie  jakości życia chorego, to nie zastępują one kompleksowej opieki medycznej i konsultacji ze  specjalistą.

Zjednoczeni w stawianiu czoła cukrzycy

W dzisiejszych czasach istnieje wiele organizacji, stowarzyszeń i grup społecznych, które angażują  się w pomoc osobom z cukrzycą. Zapewniają one wsparcie emocjonalne, edukację, badania  naukowe oraz organizują różnego rodzaju działania społeczne. Jedną z takich organizacji jest  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, które działa na rzecz osób z cukrzycą w Polsce.  Stowarzyszenie to skupia zarówno osoby z cukrzycą, jak i ich rodziny oraz specjalistów 

medycznych. PSD organizuje także konferencje i spotkania edukacyjne, na których eksperci  przedstawiają najnowsze informacje dotyczące zarządzania cukrzycą, omawiają innowacyjne  technologie, prezentują zdrowe nawyki żywieniowe i zachęcają do włączenia aktywności fizycznej  w codzienną rutynę. Ponadto działalność tego stowarzyszenia obejmuje programy wsparcia  emocjonalnego i psychologicznego dla osób z cukrzycą oraz ich rodzin. W ramach tych programów organizowane są grupy wsparcia, w których uczestnicy mogą wzajemnie motywować się i  zdobywać cenne informacje od osób, które również żyją z tą chorobą. To daje uczucie  przynależności i zrozumienia, co jest niezwykle ważne w radzeniu sobie z cukrzycą. W ten sposób  PSD pomaga w budowaniu świadomości na temat cukrzycy oraz dostarcza praktycznej wiedzy na  jej temat. Warto również wspomnieć o inicjatywach takich jak Światowy Dzień Cukrzycy.  Obchodzony jest corocznie 14 listopada. Tego dnia urodził się odkrywca insuliny — Frederick  Banting. Jest to święto, które ma na celu zwiększenie świadomości na temat cukrzycy, promowanie  profilaktyki i edukacji na temat tej choroby oraz solidarność z osobami z cukrzycą na całym  świecie. W tym dniu organizowane są różnorodne wydarzenia, jak marsze, seminaria, bezpłatne  badania, które mają na celu zwrócić uwagę społeczeństwa na wyzwania związane z cukrzycą. Działalność społeczna i organizacje wspierające osoby z cukrzycą odgrywają kluczową rolę w  zapewnieniu wsparcia, edukacji i świadomości w społeczeństwie. Ich praca pomaga osobom z  cukrzycą nie tylko w lepszym zarządzaniu chorobą, ale także w budowaniu społeczności, w której  mogą czuć się zrozumiane. To właśnie dzięki takim inicjatywom możliwa jest poprawa jakości  życia osób z cukrzycą i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz uprzedzeniom związanych z tą  chorobą. 

Życie z cukrzycą to niełatwe wyzwanie. Cukrzyków nie można sprowadzić tylko do liczb i  wskaźników, gdyż ta choroba dotyka ich codziennego życia w wielu aspektach. Dlatego tak ważne  jest tworzenie społeczności, w której ludzie mają dostęp do wiedzy, powszechnego zrozumienia i  wsparcia. Choć artykuł dotyczył osób z cukrzycą, to z takiej zmiany skorzystamy my wszyscy.  Razem możemy kształtować współczucie i stworzyć społeczeństwo, które pomaga w osiąganiu  równowagi i spełnianiu marzeń dla wszystkich, niezależnie od tego, czy dotyka ich choroba, czy  nie.

Jessica Aniśkiewicz

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Related Articles

To nie dżuma, to ideologia.

To nie dżuma, to ideologia.

Ponadczasowość ,,Dżumy” i geniusz Alberta Camus zazwyczaj rozpatrujemy w kontekście współczesnej nam pandemii. Zadziwiające podobieństwo wydarzeń uderza w nas i naszą percepcję rzeczywistości. Albert Camus przecież nieprzypadkowo umieścił swoją powieść w bliżej niesprecyzowanym punkcie w czasoprzestrzeni. On wiedział, że to się wydarzy. To nasza świadomość została uśpiona.

czytaj dalej
W pogoni za ideałem … który nie istnieje!

W pogoni za ideałem … który nie istnieje!

Żyjemy w czasach szybkich zmian, możemy je zobaczyć na każdym kroku. Coś, co dzisiaj jest już normą, jeszcze kilka lat temu mogło być tabu — wiwat życie w Polsce, ale już was uspokajam — nie tylko tu świat szybko ewoluuje. Często trafiam na shortsy na Faceboku i YouTubie o przemijaniu, a dokładniej o standardach piękna i modzie, mimo że ja nie należę do tych „modnych”. Oglądając je, możemy mieć wrażenie, że odkąd istnieje „showbiznes” na czele z Hollywood to nasze życie jest ukierunkowane w pewien sposób. Dlaczego tak uważam i dlaczego mnie to tak bardzo boli?

czytaj dalej